Een uniek volautomatisch opslag- en doseersysteem

QToploader International B.V. is het enige bedrijf dat gespecialiseerd is
in het ontwerpen, produceren, installeren en servicen van QToploader systemen

Wereldwijde verkoop

Gepatenteerd systeem

Voordelen

 • zeer laag energieverbruik
 • hoge betrouwbaarheid
 • lichte constructie
 • restloze leging
 • geen brugvorming van materiaal
 • alle bewegende delen boven product
 • goede toegankelijkheid voor onderhoud
 • zeer lage onderhoudskosten
 • geen ondergrondse constructies
 • hoge capaciteiten
 • lage investering en bedrijfskosten

Toepassingen

Producten

haksels en boomschors
zaagsel en verkleind hout
compost en turf
bijproducten biogas
kippenmest
meststoffen
pitten
voedselafval
RDF-SRF
PMD en gerecyclede plastics
slib
korrelvormige producten
koolstoffen
verbrandingsslakken
vezels
gips en glas
metalen

Processen

boilers
elektriciteitsopwekking
warmtekrachtkoppeling
composteren
vergisten
drogen
koelen
verkleinen
zeven
doseren
mengen
conditioneren
recyclage
laadsystemen
productieprocessen
tussenopslag

Bedrijven

biogasproductie
biomassaverwerking
energie uit afval
pyrolyse
hydrolyse
landbouw
glastuinbouw
voedselrecycling
metaalrecycling
bandenrecycling
overslagbedrijven
chemische industrie
cementindustrie
papierindustrie
autorecycling

QToploader types

QTOP

standaarduitvoering

QTOP HP

High Performance voor grote opslag- en doseercapaciteit

QTOP HD

Heavy Duty voor moeilijke toepassingen

QTWIN

voor optimale ruimtebenutting

QMIX

voor gecontroleerd mengen en conditioneren

QCON

containersysteem voor lichte toepassingen, inclusief wanden opslagruimte

Hoe werkt de QToploader?

De QToploader is een volledig automatisch werkende opslag- en doseerinstallatie voor bulkgoederen. Voor een 24/7 uur operatie is geen wiellader meer nodig.

De QToploader bestaat uit een wagen die horizontaal beweegt en waaraan een arm met een schraper is gemonteerd. De schraperarm kan verticaal op en neer bewegen naargelang de laagdikte van het product in de opslagruimte.

De opslagruimte wordt gevuld door een bovenliggende toevoerband vanuit een productieproces of door een vrachtwagen die het te doseren product direct in de opslagruimte lost. Vóór de toegangsdeur van de opslagruimte opengaat, verplaatst de QToploader zich eerst naar een parkeerpositie aan het begin van de opslagruimte bij het afvoertransport. De vrachtwagen rijdt daarna achterwaarts naar binnen in de opslagruimte om de lading te lossen.

Na het lossen verlaat de vrachtwagen de opslagruimte en gaat de toegangsdeur dicht. De wagen van de QToploader verplaatst zich nu naar het eind van de opslagruimte bij de toegangsdeur en schraapt net boven de bodem totdat hij het product tegenkomt.

Door de speciale vorm van de schraper neemt de QToploader een bepaald volume product mee en brengt dit over de productlaag naar het afvoersysteem dat achter het oploopschot haaks op de opslagruimte is geplaatst.

Nadat de geschraapte hoeveelheid op het afvoersysteem is gedoseerd, gaat de arm met de schraper omhoog en gaat de wagen naar het begin van de productlaag. Daar gaat de schraper weer naar beneden en start de cyclus opnieuw.

Als er geen vraag naar product is dan stapelt de QToploader de voorraad zo dicht mogelijk bij het afvoersysteem zodat nieuwe ladingen gebracht kunnen worden. Als er geen voorraad meer te verplaatsen is en er is geen vraag, dan neemt de QToploader een standby positie in en staat hij gereed om direct te doseren.

Wilt u de QToploader met uw eigen product testen?

Neem contact op om te informeren naar de beschikbaarheid van den QToploader demotrailer.

QToploader demo trailer