MET MEER DAN 50 INSTALLATIES VERKOCHT IN 2018

ZIJN WIJ DE GROOTSTE TOELEVERANCIER VAN QTOPLOADERS

 

Een uniek volautomatisch opslag- en doseersysteem

 

 

Voordelen

 

• eenvoudige constructie

• alle bewegende delen bevinden zich

boven het materiaal

• zeer hoge betrouwbaarheid

• eenvoudige toegang, lage

onderhoudskosten

• zeer laag energieverbruik

 

Producten

Processen

Bedrijven

boomschors

biomassa

haksels

by-products

compost

meststoffen

granen

gras/hooi

grind

verbrandingsslakken

residu papierindustrie

turf

gerecycelde kunststoffen

RDF/SRF

zaagsel

verkleind hout

slib

compostering

vergisting

doseren

drogen

verwarmen

recyclen

verkleinen

opslaan

laden vrachtwagens

productie processen

zeven

biogas productie

biomassa productie

auto shredder

energiecentrales

landbouw

voedsel recycling

metaal recycling

overslagbedrijven

bandenrecycling